עלות המשלוח 20 ₪. בקניה מעל 250 ₪ משלוח חינם. מינימום להזמנה 120 ₪.

 תחנת דלק מנטה גבעת זאב
שירות לקוחות האתר : 050-9991379
שעות פעילות מוקד האתר : 8:30 עד 15:00  שעות פעילות החנות : ב'-ה' 21:00-09:00

  ו' וערבי חג  14:00-09:00


  תקנון אתר – פאר לי שיווק פירות וירקות 
  זהו תקנון לאתר אינטרנט של http://shukgz.com/

  1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. והמשתמש באתר מסכים לאמור בתקנון ומקבל עליו את תנאיו. אנא קראו בתשומת לב תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים.  

  תנאי השימוש ותוכן האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תנאי שימוש אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

  2. אתר האינטרנט http://shukgz.com/ מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, באמצעות מחשבים ומכשירי טלפון חכמים, במסגרתו מתאפשר ביצוע רכישות קמעונאיות באופן ברור ונוח, לרבות של ירקות, פירות ומוצרים נוספים (להלן: "האתר"), (להלן: "החברה").

  3. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על לגבי כל רכישה ו/או שימוש שיבוצעו באתר נעל ידי המשתמש (להלן: "הלקוח / המשתמש"), והן הבסיס המשפטי לכל הליך בין הלקוח לבין החברה. אנא קראו בעיון את ההוראות. אם אינכם מסכימים לכל תנאי מתנאי השימוש שלהלן אנו מבקשים שלא תעשו כל שימוש באתר. כל רכישה באתר, משמעותה הסכמה מלאה לכל הכתוב בתנאי השימוש.

  4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין האתר. כלומר, השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים למשתמש בכפוף לקבלת והסכמת המשתמש לכל התנאים הכלולים בתקנון זה. 

  5. האתר מיועד לשימוש אישי פרטני פרטי בלבד, על ידי כל מי שברשותו כרטיס אשראי בתוקף ומעוניין ברכישה במסחר אלקטרוני.
  אין לבצע רכישות באתר למטרות שאינן לצריכה אישית כמו סיטונאיות ו/או קמעונאיות ו/או למטרת מכירה. במקרה כזה תהא החברה רשאית שלא לספק את מוצרי הקנייה ואף לחסום את המשתמש. לצורך קנייה סיטונאית ו/או קמעונאי נא ליצור קשר עם שירות לקוחות. 

  6. הריני לאשר בזאת כי אני בעל כשרות משפטית ובגיל מתאים ליצור הסכם בהתאם להוראות החוק. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

  7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. 

  8. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

  9. המשתמש מודע לכך שישנה עמלה חודשית ו/או עמלה חד פעמית על עסקאות שונות שמבוצעות באתר, והכל בהתאם לשיטת ההתקשרות של המשתמש עם האתר.

  10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר מעת לעת ללא קשר למועד ביקור המשתמש באתר ו/או ביצוע ההזמנה. המחיר הקובע יהיה המחיר במועד עריכת ההזמנה או לחלופין בעת השיחה עם נציג האתר.

  11. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

  12. לשם ביצוע ההזמנה הראשונה יש להקליד פרטים אישיים מלאים ומדויקים ככל האפשר: שם, כתובת מדויקת ומפורטת, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מספר כרטיס אשראי וכל פרט המסייע לזיהוי הלקוח.

  13. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת ו/או שינוי מסלולים וכיוצ"ב.

  14. המשתמש מתחייב כי הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו בקשר לקניותיו.

  15. המשתמש מודע לעובדה כי שימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לאיבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר תופרע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. ולפיכך המשתמש פוטר את החברה בגין כל תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרמו לי עקב האמור לעיל.

  16. המשתמש מודע לכך שעם לחיצה על כפתור ה'שלח', לא ניתן יהיה לבטל את עסקת האשראי. 

  17. שוק הגבעה בע"מ רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים ו/או מידע על שירותים נוספים.

  18. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בכל מקרה, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

  19. כל המידע או תוצאות המידע כתוצאה משימוש באתר, והמופיע באתר מוצע למשתמש כמות שהוא (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. 

  20. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים ו/או שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר ו/או בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו ו/או שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד משבשים כאמור בסעיף זה.

  21. עם השימוש באתר, המשתמש מודע לכך שיכולים להיווצר עיכובים בקבלת תוצאות מאתרים אחרים אשר אליהם מקשר אתר פאר לי שיווק פירות וירקות בע"מ, ולפיכך אתר פאר לי שיווק פירות וירקות בע"מ אינו אחראי לפעילויות של אתרים אחרים, אלא רק מסייע לקישור אליהם, כך באופן כזה בו קישור מופיע לאתר אחר, ולכן קישור זה אינו מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנות, שלמות, או מכל בחינה אחרת. 

  22. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור חלוקה"). יובהר, כי לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.  אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, ואין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

  23. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. המשתמש מודע ומסכים לכך שבעקבות תנאי מזג אוויר ו/או אילוצי יבוא ו/או אספקת מלאי לחברה, אזי לא כל מוצר קיים באופן מיידי לאספקה. בנוסף, החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

  24. החברה משווקת, בין השאר, תוצרת טרייה ללקוחות פרטיים. לפיכך, במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או נציגיה. 

  25. תשלום מע"מ יהיה בהתאם להוראות החוק. 

  26. זמני אספקה הינם מוערכים, והינם בהתאם לנסיבות משתנות, אזורי חלוקה, עומס תנועה, וכיוצ"ב. 

  27. מדיניות החזר מוצרים – הלקוח יודיע על כוונתו לקבל החזר מוצר וזאת בהתאם להוראות החוק. הודעת הלקוח בציון סיבת בקשת ההחזר כאשר הרכישה בוצעה תוך 24 שעות מקבלת המוצר תבוצע החזרה אך ורק במסירת המוצר המקורי . החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות במוצר תקין או להחליף .אין החברה מתחייבת בשום אופן להחזר כספי בשל שהם פירות וירקות הנתונים לשינויי איכות בשל חום ותנאי תחזוקה בבית הלקוח. 

  28. המשתמש מודע ומסכים לכך שהחיוב בפועל יהיה בסיום הליקוט. 

  29. חיוב בגין מוצרים שמחירם תלוי במשקל, למשל ירקות ופירות, יהיה בהתאם לשקילתם בפועל על ידי עובדי הקמעונאי. תשומת ליבך, כי במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל ועד לטווח של 10%, כך שהמחיר יחושב בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל. 

  30. הלקוח יקבל העתק של הקבלה הסופית בזמן ביצוע ההזמנה ו/או בעת אספקת המוצרים. 

  31. הלקוח מודע לכך שכדי להבטיח אספקה, הלקוח נדרש לבצע הזמנה עד לשעה 20:00 יום לפני הביצוע האספקה. 

  32. הלקוח מודע לכך כי במידה וסחורה מסוימת שהוזמנה לא קיימת במלאי, המוצר כמובן לא יסופק, אך עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח סחורה חלופית. 

  33. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם. 

  34. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"דף הקופה".  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר לצורך סליקה נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  35. הקמעונאי רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

  36. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי משלוח כפי שיצוינו באתר וישתנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכן ובכפוף לגובה סל הקניות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

  37. החברה תהא רשאית לבטל את העסקה באופן חד צדדי במקרה של טעות סופר ו/או עריכה ו/או תקלה טכנית או כל תקלה אחרת. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, עלפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

  38. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 
  על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

  39. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 

  40. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר).

  41. לקוח רשאי לשנות הזמנה באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני לכל המאוחר עד השעה 20:00 ביום שלפני הגעת המשלוח לבית הלקוח. כל שינוי שייעשה לאחר מכן, ייחשב כמשלוח חדש ונפרד.

  42. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה בכל עת ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה. 

  43. כל תלונה הנוגעת לטיב המוצר תידון בנפרד, והחברה תפעל על פי שיקול דעתה לזיכוי על מחיר המוצר בכרטיס האשראי.

  44. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת "חלון הזמנים" שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל "חלון זמן" יהיה באורך כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת. מובהר כי החברה תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.

  45. החברה מספקת, בין השאר, מוצרים טריים בכל מקרה החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שאזלו מהמלאי במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח.

  46. החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם כאמור לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי. 

  47. החברה תעשה כל מאמץ סביר להגיע אליכם בשעות ההגעה שביקשתם. עם זאת, עלולים להיות שינויים ועיכובים לפי התנועה בכבישים, מזג האוויר ותקלות נוספות. במידה והחברה לא מצליחה לספק את ההזמנה במועד שנקבע, תוכל החברה לשלוח את ההזמנה במועד אחר שייקבע או לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בחיוב.

  48. על אף האמור בכל מקום בתנאי שימוש אלה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. 

  49. החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

  50. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למרכז הלוגיסטי של החברה וישמרו בקירור ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש; כיוון שמדובר במוצרים טריים, יתכן שתהיה ירידה באיכות המוצרים. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה, ככל שזו אינו הזמנתו הראשונה, כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. 

  51. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה. בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל. 

  52. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר. שעון הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה. 

  53. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

  54. על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה בעת הרשמתך לאתר. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני  מפורסמת באתר ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

  55. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, בקשר לאתר ולשימוש בו.

  56. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקה וכיוצא באלה טעויות. 

  57. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

  58. אופן אריזת המוצרים יהיה לשיקול הדעת הבלעדי של החברה וללקוח לא תהיה אף טענה בעניין.

  59. הביטול ייעשה באמצעות מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.

  60. ביטול והחזרת מוצרים תיעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

  61. פעילות החברה לתמיכה ומענה ככל שיפורסם טלפון להזמנות ו/או תמיכה באתר א-ה, 9:00-17:00 , שישי 9:00 – 13:00 בכתובת  info.shukgz@gmail.com , טלפון: 0509991379.

  62. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

  63. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזקים שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

  64. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 

  הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן : "הקניין הרוחני"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

  האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש באתר אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש בכתב ומראש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעה בדבר זכויות היוצרים. המשתמש באתר מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מהאתר.

  החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בקניין הרוחני ובאתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בקניין הרוחני ו/או באתר ו/או בכל חלק ממנו. 

  כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה. השמות "עלה הביתה" ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

  כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. 

  האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להעביר לצד ג' ו/או להציג בפומבי כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

  אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת אישור בכתב ומראש.

  כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית עליך עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

  65. החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת החברה אשר מצוין לגביהן במפורש כי ימשיכו   לחול לאחר ביטול הסכם זה ו/או שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

  66. אם נפלה טעות סופר בתיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. במקרים כאמור תהא החברה רשאית לבטל את העסקה.

  67. בשום מקרה, החברה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים הרלוונטיים אשר הוזמנו ושולמו בפועל על ידי הלקוח. 


  68. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  69. האתר פועל לפי חוק, וכל משתמש המסכים לתקנון זה מאשר בזאת כי הוא ישתמש באתר לפי חוק.

  70. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בירושלים המוסמך לפי העניין.

  71. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של http://shukgz.com/

  72. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעלי האתר.
  טואול - בניית אתרים